Video

 

Ett tjugotal videofilmer har producerats. Produktionen behandlar i huvudsak maskiner samt skogsbruks- och arbetsmetoder lämpliga för det småskaliga skogsbruket.

Nostalgi
Skogisliv på Garpenberg genom tiderna
Valles mila (kolning)

Häst
Vintertransport med häst - boggievagn och linkran

Skogsskötsel
Hyggesbränning
Småskalig skogsgödsling
Märgborren
Skog på åkermark

Skogsteknik
Klä dig rätt i skogen - skyddskläder

Skogsenergi och virke
Skogsbränsle i mindre värmecentraler