Småskogsnytt

Tidningen Småskogsnytt gavs ut 1977-98. Det var en populärvetenskaplig tidning med 6 nr/år. Den riktade sig till det svenska privatskogsbruket och den största prenumerantgruppen var Sveriges mest aktiva och intresserade skogsägare. Det sista numret (6/98) gavs ut i december 1998.

De flesta av utgåvorna finns ännu i lager och kan beställas.
Årgångarna 1988-98 finns att köpa i samlingspärmar enligt följande:

1988-90 17 nr 250:-
1991-93 22 nr 300:-
1994-96 17 nr 350:-
1997-98 12 nr 350:-

 

Small Scale Forestry

Small Scale Forestry var engelskspråkig och gavs ut med två nr/år under åren 1986-98. Materialet hämtades till stor del från Småskogsnytt.

Alla utgåvorna finns att beställas.
De finns även i samlingspärmar enligt följande:

1986-92 14 nr 300:-
1993-98 12 nr 350:-