DVD

 

Hästens inkörning DVD med Hans Sidbäck

På filmen visar och kommenterar den kände hästkarlen och utbildaren Hans Sidbäck grunderna och de olika momenten i hästens inkörning. Filmen ansluter till den beskrivning som finns i boken ”Sunt hästmannaskap & körning”. Boken, på 175 sidor, är heltäckande om körhästar och beskriver ingående med text och bilder hur hästens utbildning och inkörning går till. Filmen kompletterar nu bokens beskrivning. Den är uppdelad i 10 avsitt om 5-15 minuter, som visar och förklarar stegringen i inkörningen.

Pris: DVD-film 150 kr; bok 265 kr; film + bok 390 kr. inkl. moms.

Arbetshästen - Då & nu

Sju filmer om hästen i skogsbruk och jordbruk.

Pris: 195 kr. inkl. moms.