Firma Småskog

Firma Småskog är ett litet företag med kompetens inom skog och miljö. Vi riktar oss främst till privata skogsägare och utbildningsorganisationer men även till företag, och myndigheter. Vi kan ge råd och informera om ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Vi har försäljning av böcker, videofilmer och tidskrifter. Tjänster Firma Småskog har flera tjänster att […]