Firma Småskog

Firma Småskog är ett litet företag med kompetens inom skog och miljö. Vi riktar oss främst till privata skogsägare och utbildningsorganisationer. Vi kan ge råd och informera om ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Vi har försäljning av böcker, videofilmer och tidskrifter.

Tjänster

Firma Småskog har flera tjänster att erbjuda. Vi är flexibla och kan anpassa arbetet efter Era behov. Vi kan utföra  specifika uppdrag eller fungera som lättillgänglig arbetskraft när Ni är underbemannade. Eftersom vi har låga administrativa kostnader kan vi hålla låga priser på våra tjänster. Kontakta oss, vi kan säkert hjälpa Er.

Rådgivning

Firma Småskog åtar sig rådgivning och uppdrag med biologisk och skoglig anknytning. Gotthard Sennblad har, som pensionerad jägmästare, forskningsledare och statskonsulent en mångårig erfarenhet från skogsbruket och har många kontakter inom skogsnäringen. Arbeten som Ni kan få hjälp med är exempelvis råd om skogens skötsel, utredningsuppdrag, konsekvensbeskrivningar, m.m. 

Naturguidning inom Hovranområdet kan också ges av Lena Borgs pensionerad lärare, rektor och verksamhetsledare

Produkter

Under många år har Firma Småskog producerat och givit ut böcker, handledningar, videofilmer och tidskrifter. Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive produktgrupp. Allt material går att beställa från Firma Småskog.

Böcker 

Firma Småskog har ett antal böcker till försäljning. Böckerna kan enklast beställas genom mejl till adress gsgotthard46@gmail.com

Jag har tidigare brukat skicka brev under 2 kg med PostNord och då frankerat det med frimärken. Det har varit enklast. Men det har på senaste tiden varit skador och borttappade böcker i maskinsorteringen och PostNord ersätter inte för skadorna. Man får inte ens tillbaka utlägget för porto och det kan ta lång tid innan de hittar saknade böcker, som då oftast är skadade. Jag har därför gått över till DHL med transporten. Det går då att spåra brevet-paketet och det är ingen skillnad i kostnad när nu PostNord har höjt kostnaden för frimärken. Det bästa och billigaste hos DHL är om transporten sker mellan två företag. Då får man det levererat hem till huset där firman är registrerad, men de vill att någon är hemma och tar emot paketet. Därför vill jag veta om beställaren har företag – enskild firma och vad firman kallas. Har du skog eller jordbruk, så räknas det in. De vill då också ha ett telefonnummer för ev avisering. Om du inte har en enskild firma eller att ingen är hemma för att ta emot försändelsen, så kan man använda “DHL Servicepoint””. Då får man en avisering om att hämta paketet som då ofta är på en affär i ett samhälle i närheten. Fraktkostnaden för brevet – paketet är densamma upp till 3 kg, Så därför bör man överväga intresse för fler böcker i samma sändning, då fraktkostnaden inte blir högre!

Skogsskötsel – alternativ

Känn igen trä

Aptering och virkeskännedom III

Sunt Hästmannaskap & körning

The Horse in the Forest

Levande Våtmark Hovranområdet

Skogsaktuellt ; en serie av handledningar och instruktionsböcker

Småskogsgruppens forskningsinformation

För att få ut forskningsinformationen till skogsägarna gick vi normalt via Skogsstyrelsens konsulenter och skogsägareföreningarnas inspektorer. Förutom forskningsrapporter startade vi en tidning Småskogsnytt som gjorde att vi snabbare kunde föra ut resultaten från Forskningsgruppen för småskaligt skogsbruk (Småskogsgruppen). Tidningen kom också att beställas av många intresserade, aktiva skogsägare och även av storskogsbruket. En hel del filmer kom också att produceras. Främst var det inom “Hästprojektet” Utveckling av metoder och redskap för skogskörning med häst, där konsulenter och inspektorer inte var särskilt angelägna att föra forskningsresultaten vidare. Därför fick vi också kunniga och intresserade hästmänniskor att starta “Föreningen Skogshästen” med lokalavdelningar i varje län och fick därvid en part som kunde ta hand om våra forskningsresultat och för dem vidare. När vi tog över den här verksamheten i privat regi, visade sig vissa vara svåra att finansiera. Tidningen, som vi trodde kunna öka antalet prenumerationer på, blev tvärtom. Rationaliseringar i skogsbruket i slutet av 90-talet, gjorde att många kontor drogs in och personalen centraliserades. Istället för att en prenumeration hade ca 1- 5 läsare blev det nu 10-15 läsare per prenumeration. Filmverksamheten blev också lidande. Det vi förut betraktade nästan positivt att kunderna kopierade och delade med sig av filmen, blev ju nu en nackdel, då vi inte kunde finansiera verksamheten med försäljningen av filmerna. Det enda som gått runt är att jag skrivit några böcker som gått bra och viss rådgivningsverksamhet.

Filmer 50kr/st

Vid flytt av förråd, upptäckte jag att jag har ett antal VHS-filmer i lager, som vi spelade in under Småskogsgruppens tid. De är fortfarande mycket sevärda och lärorika. De kan även passa mycket bra som julklapp till den generation som har VHS-spelaren kvar och ansluten till TV-n. Jag rear dem för 50 kr st. Portot kostar 66 kr. De som åker förbi Hedemora kan komma och köpa dem och böcker, så slipper ni fraktkostnaden. Följande titlar finns det flera av i lager: 1. Hyggesbränning- 18 minuter. 2. Valles mila 40 minuter. 3. Småskalig skogsgödsling 15 minuter. 4. Trädmetoden i gallring 19 minuter. 5. Klä dig rätt i skogen 13 minuter. 6.Märgborren 20 minuter. Skog på åkermark 21 minuter

Företaget

Företaget bildades i och med att Sveriges Lantbruksuniversitet lade ned skogsfakulteten i Garpenberg 1997. Jag (Gotthard) arbetade där som forskningsledare och statskonsulent och byggde upp en forskningsgrupp i småskaligt skogsbruk (privatskogsbruk) och en informationsavdelning, riktad till privatskogsbruket. Då all den verksamheten skulle försvinna i samband med nedläggningen, tog jag tillsammans med en medarbetare över informationsverksamheten och har försökt att driva den vidare.

Kontakt:

Adress: Firma Småskog
Skördevägen 10 B 
776 34 Hedemora

Telefon 
070-399 44 05, 0701001436

e-post 
gsgotthard46@gmail.com

Om Gotthard Sennblad

Jag heter Gotthard Sennblad och är jägmästare. Jag arbetade efter examen 1966 som skogsvårdsassistent vid SVS i Kronobergs län, därefter som chef för tekniska sektionen. 1968 skaffade jag mig pedagogisk utbildning. 1969 var jag gemensam utbildningsledare vid SVS i R:O:P:-län med ansvar för fyra skogsbruksskolor och för information och rådgivning till privata skogsägare. 1970-73 ansvarade jag för skogsbruksplaner, skogsvärderingar och skogsskötsel (utveckling och utbildning) vid skogsskötselavdelningen på SÖDRA. 1974-87 byggde jag upp och ledde Forskningsgruppen för Småskaligt Skogsbruk vid Skogshögskolan, SLU/Garpenberg. Från 1978-1997 har jag också varit statskonsulent vid SLU med ansvar för forskningsinformation i småskogsbrukets skötsel och teknik.
Jag har en bred nationell, men även internationell erfarenhet i skogliga forsknings- utbildnings- och rådgivningsfrågor. Jag har också ett omfattande kontaktnät, både i storskogsbruket och skogsägarrörelsen, men framförallt bland forskare och de mest intresserade och aktiva skogsbrukarna som utgör föregångsmännen i landets skogsbruk.

Hedemora

Söker du mer än vad du själv kan finna?

Hedemora kommun har något att erbjuda alla, men är du naturintresserad inser du snart att naturen här är något utöver det vanliga .Tycker du dessutom om att skåda fågel har du kommit till en av Sveriges pärlor. 
Strax öster om Hedemora ligger sjön Hovran, som egentligen är en utvidgning av Dalälven. Hovran och en lång bit av älven bildar tillsammans med ett antal sjöar, bl.a. Svinösjön, Flinesjön, Fatburen och Trollbosjön, det mycket intressanta Hovranområdet. Detta område är så speciellt och viktigt att det utsetts till CW-område (Convention of Wetlands), vilket betyder att området har stort värde även ur ett internationellt perspektiv. Den största anledningen till denna utnämning är att stora mängder fåglar, framförallt svanar, gäss, änder och tranor, rastar här under vår- och höstflyttningen. Förutom de sträckande arterna finns flera intressanta häckande arter, bl.a. havsörn, rördrom, häger, småfläckig sumphöna, rosenfink m.m.  På flera ställen runt om i Hovranområdet finns fågeltorn som är väl värda ett besök. Nu består ju inte Hedemoras natur bara av fåglar och fågelsjöar. Faktum är att naturen här karaktäriseras mycket av de öppna landskapen som är ett resultat av jordbrukarnas ovärderliga insatser. Detta var än mer tydligt längre tillbaka i tiden då antalet betesdjur var många fler, men även idag kan man njuta av välbetade hagmarker och se ut över böljande sädesfält. Ur botanisk synvinkel erbjuder dessa kulturmiljöer många timmars sysselsättning och massor av intressanta fynd.

Vill man se vilda djur som inte flyger är förutsättningarna också goda i Hedemora kommun. Skogarna hyser gott om älg, rådjur, räv, hare, m.m. Dessutom är lodjursstammen stark här, vilket dock inte gör att man kan förvänta sig att se lodjur. Chanserna till att i alla fall finna dess spår  på vintern är goda , då även en och annan spårlöpa efter varg brukar rapporteras. Under barmarksperioden kan man se spår och hitta spillning efter björn. Även vildsvinen har har kommit till Hedemoras skogar och åkrar.

Naturguidning

Upptäck den speciella naturen och det vackra älvlandskapet och Biosfärområdet i Nedre Dalälven! Här erbjuds naturguidning med vandring i härlig natur längs bl. a. Skärsjöstigen med intressant skogsinformation. Vid Skärsjön kan Dalarnas största flytblock ses. Större artrikedom än i något annat område i Skandinavien av däggdjur, fåglar, fiskar och insektsarter. Havsörn!

Flera turer kan erbjudas. Även guidening vid den fågelrika Flinesjön och dess våtmarker.

  • PrisinformationRing för prisuppgift.
  • Besöksadress Vibberbo, c/o Nilses
  • Postadress 776 91 Hedemora
  • Telefonnummer+46 0225-210 57
  • Mobilnummer+46 070-625 89 85
  • KontaktpersonLena Borgs
  • E-postlena.borgs@gmail.com

Published by 21651

Jägmästare, Forskningsledare, Statskonsulent

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *