SUNT HÄSTMANNASKAP & KÖRNING

från föl till trogen arbetskamrat

Författare: Hans Sidbäck

Som framgår av titeln tar boken upp och behandlar allt man behöver veta och kunna om hästen från föl till färdig arbetshäst. Särskild vikt läggs på samspelet häst – människa, grundläggande körlära och inkörning av häst. Men även hur man kör med häst i skogen och på andra uppdrag som hyrkusk och i turistverksamhet.När man läser boken känner man att Hans är en människa, som älskar och förstår hästar. Han betonar att hästen är ett underbart djur, som vill göra sitt bästa och vara människan till lags, men att människan ofta i okunskap motarbetar hästen.

Antal sidor: 175

265 kr inkl. moms.

Tillsammans med boken kan också en dvd-film beställas ”Hästens inkörning” På filmen visar och kommenterar den kände hästkarlen och utbildaren Hans Sidbäck grunderna och de olika momenten i hästens inkörning.Filmen ansluter till den beskrivning som finns i boken ”Hästmannaskap Körning”. Filmen kompletterar nu bokens beskrivning. Den är uppdelad i 10 avsitt om 5-15 minuter, som visar och förklarar stegringen i inkörningen.

Filmen kostar 150 kr. Bok och film tillsammans 390 kr