Levande Våtmark Hovranområdet

Levande Våtmark Hovranområdet

Kunnigt, kärleksfullt och mycket personligt ger 17 naturskildrare- konstnärer och författare- sin beskrivning av Hovranområdet i södra Dalarna. Området, som omfattar Dalälvens översvämmningsområde i Hedemora kommun med kringliggande kulturlandskap är klassat som CW-område, våtmarksområde av stor internationell betydelse. Särskilt fågelfaunan är mycket stor och intressant.
Utifrån uppmaningen ”Måla vad du vill från området” har konstnärerna fångat sina egna upplevelser av områdets miljöer. Resultatet har blivit ett vackert och varierat bildmaterial, som i boken vävs samman av texter, som beskriver våtmarksområdets ekologi med växter, fåglar och kulturlandskap. Det är en mycket vacker bok, som är mycket lämplig som presentbok.
Inkomsten från försäljningen av boken går till Hovranstiftelsen, som arbetar med att bevara och utveckla Hovranområdet – till gagn för såväl fåglar som människor. Boken har tidigare kostat över 400 kr men reas här för 139 kr.

Antal sidor: 140

139 kr inkl. moms.