Beställning

 

Skriv i antalet av respektive artiklar Ni önskar beställa, klicka på "Skicka" eller
på "Rensa" för att göra om. Alla priser inkl moms. Frakt tillkommer!


Böcker

Antal / Titel / Pris
st Sunt hästmannaskap & körning 265:-
st Känn igen trä 200:-
st Kör åt skogen - rätt och säkert 75:-
st Miniskotare i skogsbruket 75:-
st Skogsskötsel - alternativ 295:- 
st Small Scale Forestry, gamla nummer (Efter överensk.)
st Terränghjulingen i skogsbruket 75:-          
st The Horse in the Forest 180:-
st Traktorkopplade processorer 75:-

Böcker REA

Antal / Titel /Pris
st Småskalig teknik i skogen 45:- (75:-)
st Ergonomisk checklista 45:- (75:-)
st Levande Våtmark Hovranområdet 139:- (460:-)
st Småskogsnytt, gamla nummer (Efter överensk.)

DVD film

Antal / Titel / Pris
st Hästens inkörning 150:-
st Hästens inkörning (DVD) + Sunt hästmannaskap & körning (Bok) 390:-
st Arbets hästen, då och nu. Sju VHS-filmer överförda till DVD 195:-


Videofilmer (VHS) REA pris: 90:-/film så långt lagret räcker

Antal / Titel
st Hyggesbränning
st Märgborren
st Skogisliv på Garpenberg genom tiderna
st Valles mila (kolning)
st Virkestransport med häst - boggievagn och linkran
st Klä dig rätt i skogen - skyddskläder
st Skog på åkermark
st Skogsbränsle i mindre värmecentraler
st Småskalig skogsgödsling