Hedemora

Hedemora

Söker du mer än vad du själv kan finna?

Hedemora kommun har något att erbjuda alla, men är du naturintresserad inser du snart att naturen
här är något utöver det vanliga .Tycker du dessutom om att skåda fågel har du kommit till en av
Sveriges pärlor.
Strax öster om Hedemora ligger sjön Hovran, som egentligen är en utvidgning av Dalälven.
Hovran och en lång bit av älven bildar tillsammans med ett antal sjöar, bl.a. Svinösjön, Flinesjön,
Fatburen och Trollbosjön, det mycket intressanta Hovranområdet. Detta område är så speciellt och
viktigt att det utsetts till CW-område (Convention of Wetlands), vilket betyder att området har
stort värde även ur ett internationellt perspektiv. Den största anledningen till denna utnämning är att
stora mängder fåglar, framförallt svanar, gäss, änder och tranor, rastar här under vår- och
höstflyttningen. Förutom de sträckande arterna finns flera intressanta häckande arter, bl.a. havsörn,
rördrom, häger, småfläckig sumphöna, rosenfink m.m. 
På flera ställen runt om i Hovranområdet finns fågeltorn som är väl värda ett besök.

Nu består ju inte Hedemoras natur bara av fåglar och fågelsjöar. Faktum är att naturen här karaktär-
iseras mycket av de öppna landskapen som är ett resultat av jordbrukarnas ovärderliga insatser.
Detta var än mer tydligt längre tillbaka i tiden då antalet betesdjur var många fler, men även idag kan
man njuta av välbetade hagmarker och se ut över böljande sädesfält. Ur botanisk synvinkel erbjuder
dessa kulturmiljöer många timmars sysselsättning och massor av intressanta fynd.

Vill man se vilda djur som inte flyger är förutsättningarna goda i Hedemora kommun. Skogarna hyser
gott om älg, rådjur, räv, hare, m.m. Dessutom är lodjursstammen mycket stark just här, vilket dock
inte gör att man kan förvänta sig att se lodjur. Chanserna till att i alla fall finna dess spår är goda
på vintern, då även en och annan spårlöpa efter varg eller lo brukar rapporteras. Under barmarks-
perioden kan man se spår och hitta spillning efter björn. Vildsvinen har har även kommit till
Hedemora skogar.