Konsultuppdrag

 

Firma Småskog åtar sig uppdrag med biologisk och skoglig anknytning. Gotthard Sennblad har, som pensionerad jägmästare, en mångårig erfarenhet från skogsbruket och många kontakter inom skogsnäringen. Arbeten som Ni kan få hjälp med är exempelvis utredningsuppdrag, konsekvensbeskrivningar, planer, inventeringar, m.m. Kenneth Olsson kan hjälpa er med att uppdatera eller skapa websidor. Vi kan också tänka oss att ta andra närliggande uppgifter. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg.