Tjänster

Tranor

Firma Småskog har ett antal tjänster att erbjuda. Vi är väldigt flexibla och anpassar vårt arbete efter Ert behov. Antingen kan vi utföra  specifika uppdrag eller så kan vi fungera som lättillgänglig arbetskraft när Ni finner att Ni är underbemannade. Eftersom vi har låga administrativa omkostnader kan vi hålla låga priser på våra tjänster.

Kontakta oss, vi kan säkert hjälpa Er.